O nás

Firma vznikla dne 13.1.1995 vydáním prvního živnostenského listu a to na účetnické práce a vedení podvojného účetnictví. Tou dobou jsme již měli několikaletou praxi u mezinárodní společnosti zabývající se vedením účetnictví, auditem a daňovým poradenstvím. Během této životní etapy jsme načerpali zkušenosti takřka ze všech oblastí podnikatelského života. Získali jsme komplexní přehled z oblasti účetnictví a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Prošli jsme kvalitním systémem odborného vzdělávání a získali možnost všechny získané zkušenosti a dovednosti si ihned ověřit v praxi.

obr53Od samého počátku jsme se věnovali vedení podvojného účetnictví pro malé a střední společnosti. Mezi naše klienty patřily společnosti z oblasti obchodu, zemědělství, výroby i poskytování služeb. Vedení podvojného účetnictví bylo v prvních letech jedinou činností naší firmy.

Protože našimi klienty se stala i řada společenství vlastníků, byl od účetnictví již jen malý krůček k rozšíření naší činnosti a to na komplexní správu nemovitostí. Kompletní ekonomické služby jsme tímto rozšířili i na služby technického charakteru, jež souvisí s provozem nemovitosti jako celku.

obr1Cílem a úkolem naší firmy je pomáhat Vám se správou Vaší nemovitostí, ať už jste společenství vlastníků bytů a jednotek, či jednotlivý majitel. Zajistíme dohled nad správností a úplností všech potřebných dokumentů a účetnictví, obstaráme každodenní správu a údržbu nemovitosti, pomůžeme Vám též v případě jakýchkoli problémů či nečekaných událostí v domě.

Naší specializací je tedy vedení účetnictví, ekonomická a technická správa pro společenství vlastníků. Při naší práci klademe důraz na vstřícný, individuální přístup k vlastníkovi, se kterým se snažíme úzce spolupracovat. Nabízíme komplexní zajištění správy nemovitosti a to přesně dle potřeb klienta.