Kontakt

SVJ Azpera

Blanka Batelková
Ing. Roman Batelka

tel.: 608 515 704
e-mail: info@azpera.cz
www.svj-azpera.cz

Kancelář:

Nám. 14.října 1307/2
150 00 Praha 5

Sídlo:

Františka Macháčka 1414
282 01 Český Brod