Klientské výhody

Klientské výhody

 • více než 20 let na trhu
 • přes 10 let zkušeností s vedením účetnictví pro SVJ
 • na rozdíl od velkých správců nabízíme individuální přístup
 • úspora v nákladech a široká nabídka služeb
 • realizace platebního styku
 • služby poskytujeme jako neplátci DPH – okamžitá úspora 21%
 • doklady přebíráme osobně u Vás
 • naše fakturace probíhá čtvrtletně, vždy máte čas na otevřené body
 • zajištění efektivního hospodaření s finančními prostředky SVJ
 • spolupráce s nejlepšími poskytovateli služeb na trhu
 • zajištění vyúčtování služeb (medií) renovovanými firmami
 • zajišťování oprav, revizí, havarijní služby
 • zprostředkování právních služeb
 • akční nabídky
 • výhodné podmínky
 • reference

Co potřebujete pro přechod k nám

 • Seznam vlastníků či nájemníků
 • Pasporty bytů
 • Projektovou dokumentaci objektu
 • Prohlášení vlastníka
 • Hospodaření objektu za minulé období
 • Odečty médií a bytů za minulé období
 • Vyúčtování za poslední rok (vyúčtovací klíč)
 • Výše záloh za poslední rok (rozúčtovací klíč)
 • Seznam prováděných revizí na objektu
 • Seznam smluvních vztahů s dodavateli služeb pro objekt