Technické služby

Pod tímto pojmem se ukrývá celá řada činností nutných pro provoz domu. Nejedná se jen o zajišťování běžné údržby a oprav nemovitosti. Tato oblast je mnohem širší a pro každý dům vysoce individuální. Z tohoto předpokladu vycházíme a při zajišťování technické správy velmi úzce spolupracujeme se společenstvími vlastníků jednotek. Pro každý dům sestavujeme služby na míru.

Spolupracujeme s řadou osvědčených dodavatelů, které můžeme doporučit. Jedná se však o pouhé doporučení. Smlouva o dodávce služeb se uzavírá vždy přímo mezi SVJ a dodavatelem a my do tohoto vztahu nikdy nevstupujeme jako prostředník. Vybere-li si společenství vlastníků jednotek vlastní dodavatele nebo si některé služby zajišťuje vlastními silami, nevadí nám to.

Obsahem technické správy rozumíme zejména

OBLAST ELEKTRO

 • revize elektro – bytový dům
 • revize elektrických spotřebičů, společné prostory
 • hromosvod

oblast kotelen

 • Kontrola plynotěsnosti na kotelně (kontrola výskytu zemního plynu)
 • periodická kontrola ovzduší na kotelně (kontrola výskytu CO)
 • kontrola plynového zařízení
 • odborná prohlídka kotelny
 • periodická kontrola komínů do 50 kW plyn
 • tlakové nádoby – provozní
 • revize plynového zařízení
 • tlakové nádoby – vnitřní
 • tlakové nádoby – tlaková zkouška
 • tlakové nádoby – zkouška těsnosti
 • kontrola účinnosti kotlů dle Vyhl. 194/43 do 100 kW

oblast požární ochrany

 • hasící přístroje
 • hydranty + vybavení
 • požární uzávěry (dveře, okna, poklopy)
 • požární ucpávky
 • nouzové osvětlení
 • preventivní prohlídka společných prostor

oblast vzduchotechniky

 • provozní kontrola zařízení
 • kontrola požární izolace
 • revize elektro zařízení

ostatní bezpečnostní prvky

 • kotvící body pro práce ve výškách střecha
 • kalibrace a provozní kontrola čidel CO garáže atp.