Podpora orgánů společenství

Cílem naší činnosti je efektivní podpora orgánů společenství, tak aby společenství vlastníků bylo vedeno efektivně a to za dodržení všech legislativně právních podmínek.

Výbor společenství

  • je pravidelně informován o relevantních změnách legislativy

  • každý měsíc obdrží výstupy z účetnictví v rozsahu výsledovka, rozvaha, pohledávky, závazky, upomínky

  • pravidelně informujeme o čerpání dlouhodobé zálohy na provoz domu (fond oprav)

  • zpracováváme každoroční zprávu o finanční situaci společenství

  • výbor společenství podporujeme aktivní účastí na shromážděních vlastníků