Právní služby

Poskytované právní služby pokrývají nejen veškerou smluvní část právní agendy, ale zahrnují také samostatné procesní zastupování před soudy všech stupňů bez nutné osobní účasti klienta.

Obsahem právní agendy je zejména:

  • zastupování před soudy

  • komplexní právní servis pro bytová družstva a společenství vlastníků,

  • převody bytů a nemovitostí,

  • insolvence a osobní bankroty,

  • vymáhání pohledávek,

  • rodinné právo (rozvody, výživné, úprava poměrů nezletilých dětí, vypořádání manželů)

  • smluvní agendu (sepisování a revize smluv) a ochranné známky.

  • advokátní úschova, ověřování podpisů

  • v rámci svých služeb poskytuje advokátní kancelář advokátní úschovu, a to především při převodech nemovitostí.

  • ověřování podpisů, které mají stejnou povahu jako ověření sepsaná u notáře nebo na úřadech vedoucích matriku.